Szukaj

Ważniejsze czasowniki nieregularne

 Język niemiecki,  Przydatne tabele Język niemiecki, Przydatne tabele

 

INFINITIV

IMPERFECT

PERFECT

TŁUMACZENIE

 

backen

backte (buk)

gebacken

piec, wypalać

er backt

beginnen

begann

begonnen

zaczynać

 

bitten

bat

gebeten

prosić

 

blasen

blies

geblasen

dmuchać

 

bleiben

blieb

ist geblieben

pozostawać

 

bringen

brachte

gebracht

przynosić

 

denken

dachte

gedacht

myśleć, sądzić

 

durfen

dufte

gedurft

móc(mieć pozwolenie)

Ich er darf

essen

gegessen

jeść

Er isst

fahren

fuhr

hat/ist gefahren

jechać

Er fahrt

fallen

fiel

ist gafallen

upadać

er fallt

finden

fand

gefunden

znajdować

 

fliegen

flog

ist geflogen

latać

 

fließen

floß

ist geflossen

płynąć

 

geben

gab

gegeben

dawać

Er gibt

gehen

ging

ist gegangen

iść

 

haben

hatte

gehabt

mieć

 

halten

hielt

gehalten

trzymać

Er halt

hangen

hing

gehangen

wisieć

 

heißen

hieß

geheißen

nazywać się

 

helfen

half

geholfen

pomagać

Er hillft

kennen

kannte

gekannt

znać

 

kommen

kam

ist gekommen

przychodzić

 

konnen

konnte

gekonnt

potrafić

Ich er kann

lassen

ließ

gelassen

kazać

Er laßt

laufen

lief

ist gelaufen

biec

Er lauft

lesen

las

gelesen

czytać

Er liest

liegen

lag

gelegen

leżeć

 

mogen

mochte

gemocht

chcieć, lubieć...

Ich er mag

mussen

musste

gemusst

musieć

Ich er mug

nehmen

nahm

genommen

brać

Er nimmt

nennen

nannte

genannt

nazywać (wymieniać)

 

raten

riet

geraten

radzić

Er rat

rufen

rief

gerufen

wołać

 

scheinen

schien

geschienen

świecić

 

schlafen

schlief

geschlafen

spać

Er schlaft

schlagen

schlug

geschlagen

bić

Er schlagt

schließen

schloß

geschlossen

zamykać

 

schneiden

schnitt

geschnitten

krajać

 

schreiben

schrieb

geschrieben

pisać

 

schwimmen

schwamm

ist geschwommen

pływać (drgać,machać)

 

sehen

sah

gesehen

widzieć

Er sieht

sein

war

ist gewesen

być

Er ist

senden

sandte

gesandt (gesendet

wysyłać

 

singen

sang

gesungen

śpiewać

 

sitzen

saß

gesessen

siedzieć

 

sollen

sollte

gesollt

powinien

 

sprechen

sprach

gesprochen

rozmawiać

Er spricht

springen

sprang

ist gesprungen

skakać

 

stehen

stand

gestanden

stać

 

tragen

trug

getragen

nosić

Er tragt

treffen

traf

getroffen

spotykać, trafiać

Er trifft

trinken

trank

getrunken

pić

 

tun

tat

getan

czynić,dodawać

Er tut

vergessen

vergaß

vergessen

zapominać

Er vergiß

verlieren

verlor

verloren

zgubić, tracić

 

vermeiden

vermied

vermieden

uniknąć

 

verzeihen

verzieh

verziehen

przebaczać

 

wachsen

wuchs

ist gewachsen

rosnąć

Er wachst

wesstren

wusch

gewaschen

myc, prac

Er wascht

góra strony
Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis języki obce memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis języki obce memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ciekawe ebooki edukacyjne

Szybka nauka języków obcych Język niemiecki
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Angielskie czasy Język niemiecki
Poznaj 7 czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji. Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy używają najczęściej tylko kilku z nich!

Język angielski Język niemiecki
Repetytorium gramatyczne dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Prawie 230 stron.

Business English dla każdego Język niemiecki
Naucz się rozmawiać po angielsku przez telefon, negocjować, odczytywać działania matematyczne, analizować statystyki, pisać raporty, CV, faktury, ogłoszenia i wiele innych biznesowych pism

Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego Język niemiecki
Poznaj czyhające na Ciebie pułapki i zaskakujące ciekawostki w języku niemieckim!

Matura ustna z języka angielskiego Język niemiecki
Egzaminator radzi, jak zdać maturę, nie będąc orłem z angielskiego. Ponadto wiele rad i pożytecznych wskazówek, w jaki sposób najlepiej zaprezentować swoją wiedzę w trakcie egzaminu.

Język niemiecki Język niemiecki


Dodaj pracę !!!
Dodawanie prac
chwilowo wstrzymane